סדר ט”ו בשבט – ינואר 2013

ערכתי את הסדר בבית אילדן בקריית מוצקין.